آغاز اجرای طرح کسری خدمت فرزندان ایثارگران 97

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح از آغاز اجرای طرح کسری خدمت فرزندان ایثارگران خبر داد.

سردار موسی کمالی (رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره اجرای طرح کسری خدمت فرزندان ایثارگران گفت: اجرای طرح کسری خدمت فرزندان ایثارگران از سوی ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: این طرح از ۳ شهریور به سازمانها ابلاغ و سازمانها توجیه شده‌اند و ضوابط نحوه اجرا نیز برای آنها ارسال شده است.

سردار کمالی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح جدید شامل حال همه فرزندان ایثارگران می‌شود، تصریح کرد: براساس این قانون فقط شامل حال یکی از فرزندان پسر می‌شود. اگر مدت زمان ایثارگری بیشتر از ۲۸ ماه باشد فقط یک فرزند پسر ایثارگر معاف و اگر کمتر از ۲۸ ماه باشد کسری خدمت شامل حال وی می‌شود.

وی ادامه داد: افرادی هم که قبل از اعلام این قانون و براساس قانون قبلی برای دریافت کسری خدمت اقدام کرده بودند می توانند کسری خدمت خود را به قانون جدید تطبیق دهند.

منبع: خبرگزاری ایلنا