استخدام تراکت پخش کن جهت پخش تراکت و کارت در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.


شرایط :

  • ساعت ۹ تا ۴ جهت پخش تراکت وکارت
  • ماهیانه 1,200,000 تومان
  • فقط متاهل


متقاضیان واجد شرایط میتوانندبا شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

09122277874
hasanjavid8@jmail.com