رئیس دانشگاه فرهنگیان گفت: این دانشگاه امسال ۹۵۰۰ نو معلم تحویل آموزش و پرورش خواهد داد، که علاوه بر گذراندن دروس تخصصی با دانش موضوعی تربیتی از جمله مفاهیم، اصول معلمی، فنون تدریس، برنامه ریزی، ارزشیابی درسی و … آشنا هستند.

به گزارش ایسنا، دکتر حسین خنیفر در نشست بین المللی آشنایی با تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان، در سخنانی با اشاره به تاریخچه تربیت معلم در ایران و پیشتازی جهان اسلام در تولید و صدور علم گفت: ایران قبل از اسلام و میلاد مسیح نیز مدرسه و مکتبخانه داشته است.
دکتر خنیفر در این نشست با اشاره به یکصد سالگی تربیت معلم در ایران، خاطرنشان کرد: رسالت دانشگاه فرهنگیان، تربیت معلمانی در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و در همین راستا نیاز است که معلمان آموزش هایی ویژه داشته باشند.
وی با تاکید بر اهمیت کارورزی بر اهتمام دانشگاه در مطالعه دانش بین المللی تربیت معلم و اقتباس بر اساس مطلوب نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد.
دکتر خنیفر در ادامه بر اولویت آموزش ۴ ساله و حضور شبانه روزی دانشجو معلمان در مراکز تربیت معلم، تاکید کرد.
رئیس دانشگاه فرهنگیان، با بیان اینکه در این دانشگاه به دنبال کسب صلاحیت حرفه ای معلمی هستیم، اظهار کرد: نظام آموزشی کشور باید نظامی شایسته و بایسته باشد و بر اساس دانش روز حرکت کند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان، دکتر خنیفر با اشاره به دوران طلایی اسلام و شرق در تولید و صدور علم، بر لزوم اهتمام در کسب و تولید دانش تاکید کرد.

منبع : خبرگزاری ایسنا